Tản mạn về lối đâm hay chiêu thức của mỗi chú gà chọi hay

Lối đâm của gà chọi hay   Bởi vì đa số những sư kê hiểu biết đều xếp lối đâm (cutting ability) vào danh sách ưu tiên hàng đầu, tôi xin chia sẻ ý kiến riêng về các yếu tố làm nên một chiến kê đâm giỏi. Dẫu chiến kê đâm giỏi là sản phẩm … Đọc tiếp Tản mạn về lối đâm hay chiêu thức của mỗi chú gà chọi hay